مشخصات شهید رضا محبوبی

:: مشخصات شهید رضا محبوبی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید ....

لینک سایت جنگ و درنگ 

شهید رضا محبوبی حسن کیاده


شهید رضا محبوبی حسن کیاده

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

 

منبع : شهید رضــا محبــوبی حسنکیادهمشخصات شهید رضا محبوبی
برچسب ها :

وصیت نامه

:: وصیت نامه


1- مادر مهربانم، برادران و دوستانم! آیا می دانید هدف خدا از خلقت ما چه بود؟ می دانید که زندگی دنیا ابدی نیست و بالاخره همه ی ما رفتنی هستیم؟ پس چرا وقت تلف می کنیم.
2- نام شهید چه زیباست، یعنی کسی که با خون خودش شهادت می دهد و راهی که رفته، درست است. ای گلوله ها چه مرا دریابید و چه در نیابید، خط ما خط امام و مکتب ما مکتب اسلام و خون و شهادت است اما شهادت را با آغوش باز لبیک می گوییم.
3- ای ملت بیدار و آگاه، مبادا حتی یک کلمه از خط امام منحرف شوید ... باز هم سفارش می‌کنم همیشه در پشت سر روحانیت باشید که اگر آن ها نبودند این لیبرال ها تا به حال ما را دو دستی تحویل آمریکا می دادند.
4- شما تروریست ها از این کار وحشیانه دست بردارید. شما از اسکندرها و چنگیزها هستید. چه چیز را می خواهید بت کنید. مگر جز این است که فوق‌اش بخواهید رئیس جمهور با فرمانده ارتش یا ... را به شهادت برسانید که انقلاب شکست بخورد و دیدید که نتوانستید نه تنها این برنامه عملی نشد بلکه مردم منسجم‌تر و متحدتر شدند. دست از این کار بچه‌گانه بردارید و به آغوش باز اسلام پناه ببرید و از خدا توبه بخواهید که خداوند توبه‌کنندگان را دوست دارد.
5- مادر و خانوانده عزیز و دوستانم. من نمی گویم شما را دوست ندارم، نمی گویم زندگی را دوست ندارم. آری زندگی خیلی شیرین است ولی اسلام از آن شیرین تر است.
6- اگر برادرانم و دوستانم واقعاً مرا دوست داشتند امیدوارم که راه مرا ادامه دهند

منبع : شهید رضــا محبــوبی حسنکیادهوصیت نامه
برچسب ها : دوست ,شهادت ,زندگی ,اسلام ,دوستانم

تصاویر شهید رضا محبوبی

:: تصاویر شهید رضا محبوبی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید ....

شهید رضا محبوبی حسن کیاده


مصاحبه ها و خاطرات شهید رضا محبوبی

:: مصاحبه ها و خاطرات شهید رضا محبوبی

جهت دریافت و مشاهده صفحات روی آن ها کلیک نمائید ....

شهید رضا محبوبی حسن کیاده

  

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com